top of page

Letné otvorené tréningy

Počas leta sme si pre Vás pripravili rôzne otvorené tréningy, v cene 10€/tréning. Tešíme sa na Vás!


Recent Posts

See All

Semester trvá od 4.9.2023 do 31.12.2023 Ceny kurzov: Ceny kurzov sú rozdelené na dvojmesačné platby (september+október a november+december) Tréning 1h do týždňa: platba 2x - 80€ Tréning 2h do týždňa:

bottom of page