top of page

Otvorený tréning

Neorganizovaný tréning vhodný pre cvičencov, ktorí sú schopní trénovať sami a zlepšovať sa vo svojich pohybových schopnostiach.

Vstup na otvorený tréning a otvorený tréning špeciál je pri dospelých osobách (18r.) na vlastnú zodpovednosť. Pri prvom vstupe je nutné podpísať tlačivo o prebratí zodpovednosti.Pri mladších osobách je nutné doniesť podpísané tlačivo zákonným zástupcom o preberaní zodpovednosti.

Otvorený tréning

Každú sobotu od 9:00 do 12:00 sme otvorení pre všetkých, ktorí si chcú prísť nezáväzne zacvičiť na vlastnú zodpovednosť. Nejedná sa o organizovaný tréning a je vhodný skôr pre cvičencov, ktorí sú schopní trénovať sami a zlepšovať sa vo svojich pohybových schopnostiach.

10€

Otvorený tréning špeciál

Prebieha každú nedeľu od 17:00 - 19:00h. Po celý čas je k dispozícii certifikovaný tréner, za ktorým môžete kedykoľvek prísť, nechať si poradiť a niečo nové sa spoločne s ním naučiť. Je to takisto neorganizovaný tréning, ktorý trvá 2 hodiny.

10€

bottom of page