top of page

Náš tím

DSC00705.jpg

Naša motivácia

Cieľom našej akadémie je vytvoriť trvalý záujem o šport u detí a mládeže správnou motiváciou, atraktívnym prostredím a odborným vedením.

My deťom nehovoríme vety ako „Nebehaj!“, „Ukľudni sa!“, „Nekrič!“, pretože chápeme ich potreby vyplaviť svoju energiu, čo sa im

po celom dni sedenia v škole viac ako žiada. Deti by mali byť v pohybe väčšinu dňa, čo im, žiaľ, neposkytuje aktuálne nastavený školský systém. Naša telocvičňa je však maximálne bezpečným prostredím a je zariadená a zabezpečená na mieru tak, aby mohla plniť tieto úžasné detské potreby.

Taktiež vieme, že škôlkari sa nedokážu sústrediť 60 minút len na to, čo hovorí tréner, plne ho vnímať a robiť len to, čo sa mu povie a v tomto veku na naučenie sa cvikov vhodných pre tento vek to nie je ani potrebné. Cieľom tréningov nie je zahltiť dieťa príkazmi, ale vypestovať a rozvíjať v ňom vlastnú prirodzenú túžbu naučiť sa nové cviky.

Tréningy preto vedieme hravou formou, aby sa deti hýbali celú hodinu a nestáli zbytočne v radoch, kým všetky deti pred ním docvičia jeden cvik. Nevadí nám, ak popri cvikoch, ktoré zadal tréner, sa dieťa na inom náradí snaží naučiť daný cvik samo, nakoľko vieme, že deti majú prirodzenú motiváciu učiť sa nové veci. Preto tréneri nezadávajú len jeden cvik, ktorý sa v danej chvíli musí precvičovať, ale zadá viacero cvikov, ktoré môžu deti robiť neustále a striedať ich podľa toho, aký cvik sa samy chcú naučiť a tréner ich pozoruje a pomáha im, aby sa ho naučili samy. Dáme im slobodu aj hranice a umožníme im uspieť.

Cviky, ktoré sa „naučia samy“ v nich budujú zvedavosť a lásku k učeniu sa ďalších nových vecí. Pokiaľ majú deti pocit, že sa „hrajú“, no pritom rozvíjajú svoje fyzické zdatnosti, spoznávajú a učia sa, čo ich telo dokáže, bez toho, aby im niekto neustále prikazoval, čo musia robiť, dokážeme dlhodobo udržať záujem detí o šport.

Galéria
bottom of page