top of page

Víkendové tréningy

Víkendové tréningy

Pohybovka -  Nedeľa 15:00h

Je to základná pohybová príprava určená pre deti vo veku od 4-10r, najmä pre úplných začiatočníkov. Spája prvky gymnastiky, parkouru, atletiky, flexibility, posilňovania. Naším cieľom je zabezpečiť zdravý pohyb detí a bojovať proti rôznym zdravotným problémom zapríčinených nedostatočným alebo nesprávnym pohybom, a to všetko zábavnou a hravou formou.


Vstup sa platí jednorazovo na mieste vo výške 10,- €.


Gymnastika pre najmenších - Nedeľa 16:00h

Na tomto kurze cvičia s deťmi aj rodičia. Pre deti je to prvé zoznámenie sa s gymnastikou a pohybom ako takým. Tréning je vedený hravou formou, no deti sa na ňom mnoho naučia. Zlepšujú svoju koordináciu, flexibilitu, rovnováhu, priestorovú orientáciu, učia sa ovládať svoje telo, prekonávajú svoj strach. Vďaka tréningom sa veľmi ľahko naučia cvičiť s ostatnými deťmi a tak nemajú problém začleniť sa do kolektívu a k tomu všetkému sa ešte aj dobre zabavia. 


Vstup sa platí jednorazovo na mieste vo výške 10,- €.


Registrácia na tréningy

V prípade, že máte záujem prihlásiť seba alebo svoje dieťa na tréningy, kliknite na tlačidlo nižšie a vyplňte prihlasovací formulár. Tešíme sa na vás!

bottom of page