top of page
pages bg.jpg

Parkour kurzy

Parkour kurzy

Parkour je metóda tréningu, ktorá sa zakladá na prekonávaní prekážok za využitia akrobatických prvkov odvodených z gymnastiky a mnohých ďalších športov. Pri trénovaní parkouru sa rozvíja sila, výdrž, kontrola nad vlastným telom, kreativita, logické zmýšľanie, priestorová orientácia a mnoho ďalšieho. V tréningovom procese sa využíva okrem akrobacie aj beh, skákanie, lezenie a preskoky, a preto má gymnastická hala Argi Academy pre parkour tie správne podmienky. Trénujeme nepretržite okrem sviatkov a školských prázdnin. Prihlásiť sa dá kedykoľvek.


Členské sa hradí na dvojmesačnej báze: 

Tréning 1h do týždňa: platba 80€ / 2 mesiace

Tréning 2h do týždňa: platba 140€ / 2 mesiace

Skúšobná hodina 15 € - nutné prihlásenie predom telefonicky alebo e-mailom. Z kapacitných dôvodov pri e-mailovej komunikácii treba počkať na spätný e-mail s odsúhlasením.Základy parkouru (4-5r)

Tréningy sú určené pre tie deti, ktoré majú záujem o parkour, ale nespĺňajú ešte vek 6r. Tréningy sú zamerané na základné cviky z parkouru a gymnastiky.

Na tomto tréningu cvičia deti bez rodiča, preto, pokiaľ vaše dieťa ešte nedokáže alebo nechce cvičiť bez vás, odporúčame začať s Gymnastikou rodičia s deťmi, na ktorej vaše dieťa získa základy, ktoré potrebuje a na ktoré vie nadviazať pri trénovaní parkouru v budúcnosti. 


Parkour (od 6r.)

Deti sú rozdelené do cvičebných skupín podľa výkonnosti do levelov 1-6. Odporúčaný vek na prihlásenie je od 6r. Deti cvičia bez rodiča.Náhrady:

Ospravedlnenia a náhrady sú možné len online - cez web alebo aplikáciu Paysy. Na vyčerpanie náhrady je nutné odhlásenie sa z tréningu min. 24 hodín vopred, aby si na vaše miesto mohol prísť nahradiť tréning iný člen.


Postup pri odhlasovaní:

Vľavo si z ponuky vyberiete kalendár.

Otvoríte si prvok "ospravedlnenia".

Vyberiete si konkrétny dátum tréningu, z ktorého sa chcete odhásiť a potvrdíte.


Postup pri výbere náhrady:

Vľavo si z ponuky vyberiete kalendár.

Otvoríte si prvok "ospravedlnenia".

Zakliknete si ospravedlnený termín, ktorý chcete nahradiť.

Vyberiete si termín z ponúkaných náhradných termínov a potvrdíte.


Náhradné termíny si viete vyberať len do určitého počtu:

- tréning 1x do týždňa si môže nahradiť po ospravedlnení 2x za dva mesiace

- tréning 2x do týždňa si môže nahradiť po ospravedlnení 4x za dva mesiace

- dvojhodinový tréning si člen nahrádza na inom dvojhodinovom tréningu 2x za dva mesiace


Nahradiť tréning je možné len v období, za ktoré má člen riadne uhradené členské.V prípade, že máte technický problém vo vašom účte Paysy, neváhajte kontaktovať technickú podporu na tel. č. +421 902 874 659 v časoch od 8:00 - 15.30h.Registrácia na tréningy

V prípade, že máte záujem prihlásiť seba alebo svoje dieťa na tréningy, kliknite na tlačidlo nižšie a vyplňte prihlasovací formulár. Tešíme sa na vás!

bottom of page