top of page
pages bg.jpg

Gymnastika kurzy

Gymnastika kurzy

Deti gymnastiku milujú, pretože tréningy v Argi Academy sú vedené hravou formou a tak majú radosť z každého jedného pohybu. Navyše sa u detí rozvíja ohybnosť, sila, obratnosť, rovnováha, správne držanie tela, motorický vývin a koordinácia pohybov. Pomáha tiež uvoľniť nahromadenú energiu a zlepšuje celkovú imunitu dieťaťa.


Gymnastika je základom pre všetky športy a preto je aj perfektným doplnkovým športom. Vaše dieťa bude odchádzať s úsmevom na tvári z každého tréningu. Trénujeme nepretržite okrem sviatkov a školských prázdnin. Prihlásiť sa dá kedykoľvek.


Členské sa hradí na dvojmesačnej báze:


Tréning 1h do týždňa: platba 80€ / 2 mesiace

Tréning 2h do týždňa: platba 140€ / 2 mesiace

Skúšobná hodina 15 € - nutné prihlásenie predom telefonicky alebo e-mailom. Z kapacitných dôvodov pri e-mailovej komunikácii treba počkať na spätný e-mail s odsúhlasením.Gymnastika pre najmenších (1-3r)

Na tomto kurze cvičia s deťmi aj rodičia. Pre deti je to prvé zoznámenie sa s gymnastikou a pohybom ako takým. Tréning je vedený hravou formou, no deti sa na ňom mnoho naučia. Zlepšujú svoju koordináciu, flexibilitu, rovnováhu, priestorovú orientáciu, učia sa ovládať svoje telo, prekonávajú svoj strach. Vďaka tréningom sa veľmi ľahko naučia cvičiť s ostatnými deťmi a tak nemajú problém začleniť sa do kolektívu a k tomu všetkému sa ešte aj dobre zabavia. 


Gymnastika pre deti (4-16r)

Deti sú rozdelené do cvičebných skupín podľa výkonnosti do levelov 1-6. Na tomto tréningu cvičia deti bez rodiča, preto, pokiaľ vaše dieťa ešte nedokáže alebo nechce cvičiť bez vás, prihláste sa na Gymnastiku rodičia s deťmi.


Gymnastika rodičia s deťmi (4-5r)

Tréningy sú určené pre tie deti, ktoré už spadajú do levelu 1, ale nedokážu alebo nechcú cvičiť bez rodiča. Z kapacitných dôvodov je na tréningu prítomný len 1 z rodičov a tento rodič tvorí súčasť tréningu, čiže cvičí spolu s dieťaťom. Prechádza s ním všetky cviky a dopomáha mu od rozcvičky až po záverečný strečing.


Gymnastika pre dospelých (16+)

Nikdy predtým ste nerobili gymnastiku? Nevadí! Nikdy nie je neskoro začať. Či už máte nejaké tie gymnastické základy v malíčku alebo ste sa práve odhodlali začať, kurz Gymnastika pre dospelých je pre každého. Na tréningoch zažijete individuálny prístup podľa úrovne vašich zručností.Náhrady

Ospravedlnenia a náhrady sú možné len online - cez web alebo aplikáciu Paysy. Na vyčerpanie náhrady je nutné odhlásenie sa z tréningu min. 24 hodín vopred, aby si na vaše miesto mohol prísť nahradiť tréning iný člen.


Postup pri odhlasovaní:

Vľavo si z ponuky vyberiete kalendár.

Otvoríte si prvok "ospravedlnenia".

Vyberiete si konkrétny dátum tréningu, z ktorého sa chcete odhásiť a potvrdíte.


Postup pri výbere náhrady:

Vľavo si z ponuky vyberiete kalendár.

Otvoríte si prvok "ospravedlnenia".

Zakliknete si ospravedlnený termín, ktorý chcete nahradiť.

Vyberiete si termín z ponúkaných náhradných termínov a potvrdíte.


Náhradné termíny si viete vyberať len do určitého počtu:

- tréning 1x do týždňa si môže nahradiť po ospravedlnení 2x za dva mesiace

- tréning 2x do týždňa si môže nahradiť po ospravedlnení 4x za dva mesiace

- dvojhodinový tréning si člen nahrádza na inom dvojhodinovom tréningu 2x za dva mesiace


Nahradiť tréning je možné len v období, za ktoré má člen riadne uhradené členské.V prípade, že máte technický problém vo vašom účte Paysy, neváhajte kontaktovať technickú podporu na tel. č. +421 902 874 659 v časoch od 8:00 - 15.30h.


Registrácia na tréningy

V prípade, že máte záujem prihlásiť seba alebo svoje dieťa na tréningy, kliknite na tlačidlo nižšie a vyplňte prihlasovací formulár. Tešíme sa na vás!

bottom of page