top of page

​Ďakujeme!

Účastník je zaradený na tréningy až po prijatí platby na účet t.j. nie je možné trénovať už v deň podania prihlášky. 

Na prvú hodinu je nutné priniesť potvrdenie o uskutočnenom bankovom prevode. 

bottom of page